வியாழன், அக்டோபர் 24, 2013

வளி வலி
பலூனுக்குள் நுழையும் காற்றாய் 
தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.
பருக்கும் சுகத்தை நுகரவும் 
வெடிக்கும் தருணத்தை உணரவும் 
முடியாமல்.

உணர்ச்சியற்று 
ஊதும் உதடுகளுக்கும் 
கைகுலுக்க காத்திருக்கும் 
காற்று வெளிக்கும் 
தெரிவதேயில்லை 
நுரையீரல் காற்றின் 
நுண்ணிய வலிகள்

சிவகுமாரன்