வியாழன், டிசம்பர் 22, 2016

"தீ"ர்தல்ஐந்தாண்டுக்கு ஒருமுறை 
தரப்படுகிறது 
ஆளுக்கொரு தீக்குச்சி .
எரிக்க வேண்டியதும் 
ஏற்ற வேண்டியதும் 
எவ்வளவோ இருக்க  
பற்றவைக்கப்படுகிறது
இலவசமாய்த் தரப்படும் 
ஒரு சிகரெட் 
அல்லது 
ஒரு மத்தாப்பு. 


சிவகுமாரன்