புதன், மார்ச் 04, 2020

மாடல்ல மற்ற....

கனவெல்லாம்
ஜல்லிக்கட்டு காளையாய்.
வாழ்க்கை என்னவோ
வண்டி மாடாய்.