செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 24, 2010

சிகரெட்

மனித வாயில்
மரண வாயில்.

இருட்டுக்காகவே
எரியும் விளக்கு.

தவணை முறையில்
தலைக்குக்  கொள்ளி

தலைவனையே கொல்லும்
தற்கொலைப் படை.

அழிவை எழுதும் 
ஆறாவது விரல்.

இருவிரல் இடையே
எமனின் தூதன்.

                                      -சிவகுமாரன்.

2 கருத்துகள்: